Zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie wzór

Kiedy dochodzi do zarysowania samochodu na parkingu, niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawcą czy poszkodowanym, ważne jest przygotowanie odpowiedniego oświadczenia w celu zgłoszenia szkody. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór oświadczenia, które może być pomocne w takiej sytuacji.

Oświadczenie poszkodowanego

Oświadczam, że w dniu [data] o godzinie [godzina] dokonałem/łam oględzin pojazdu marki [marka samochodu], model [model samochodu], numer rejestracyjny [numer rejestracyjny]. Podczas oględzin stwierdziłem/stwierdziłam zarysowanie karoserii z lewej strony pojazdu. Znaki zarysowania widoczne są na [opis miejsca zarysowania, np. na tylnym lewym błotniku]. Zarysowania te zauważyłem/zauważałam po powrocie do pojazdu, który stał na parkingu przy [adres parkingu].

Opis zdarzenia

Zdarzenie miało miejsce na parkingu w miejscu oznaczonym jako [opis miejsca, np. parking przed marketem spożywczym]. Po dokonaniu oględzin pojazdu nie byłem/byłam w stanie zlokalizować żadnego oświadczającego zdarzenie, ani nie znalazłem/znalazłam żadnych informacji kontaktowych pozostawionych na czyimś aucie. W związku z powyższym, zgłaszam to zdarzenie jako szkodę w sprawie odszkodowania.

Prośba o rozpatrzenie

W związku z powyższym, proszę o rozpatrzenie mojej sprawy oraz podjęcie działań zmierzających do ustalenia sprawcy zarysowania. Ponadto, proszę o przeprowadzenie oględzin i wycenę szkody, aby umożliwić mi zgłoszenie roszczenia wobec ubezpieczyciela.

Dane kontaktowe

Proszę o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ustalenia terminu wizyty w serwisie celem dokonania naprawy szkody. Moje dane kontaktowe są następujące:

Imię i nazwisko: [Imię i nazwisko]
Adres: [Adres]
Numer telefonu: [Numer telefonu]
Adres e-mail: [Adres e-mail]

Zakończenie

Zgłaszam niniejsze zdarzenie w celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej i naprawy uszkodzonego pojazdu. Proszę o jak najszybsze rozpatrzenie mojej sprawy oraz udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dalszego postępowania.

Najczęściej zadawane pytania

  • Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody?
  • Czy mogę zgłosić szkodę, jeśli nie znam sprawcy zdarzenia?
  • Ile czasu zajmuje proces rozpatrzenia sprawy odszkodowawczej?
  • Czy mogę złożyć oświadczenie przez internet?

Uzupełnienie informacji

Podczas wypełniania oświadczenia, pamiętaj o dokładnym opisie zdarzenia, włączając w to szczegóły dotyczące miejsca parkowania oraz ewentualnych świadków. Im więcej informacji dostarczysz, tym łatwiej będzie przeprowadzić postępowanie w sprawie odszkodowania.

Procedura zgłaszania szkody

Po przygotowaniu oświadczenia należy zgłosić szkodę do odpowiedniego ubezpieczyciela lub organu odpowiedzialnego za sprawy odszkodowawcze. Upewnij się, że dostarczasz wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje kontaktowe.

Photo of author

Darek

Dodaj komentarz