Wzór pisma o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu

Jeśli twój samochód został uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji, masz prawo do odszkodowania za poniesione straty. W takiej sytuacji warto złożyć stosowne pismo do odpowiednich instytucji w celu uzyskania rekompensaty za szkody. Poniżej znajdziesz przykładowy wzór pisma, który pomoże Ci w złożeniu wniosku o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu.

Wzór pisma

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia mojego pojazdu marki [marka], model [model], numer rejestracyjny [numer rejestracyjny], który uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego zdarzonego dnia [data wypadku] o godzinie [godzina wypadku] na skrzyżowaniu [nazwa skrzyżowania] w miejscowości [miejscowość].

Opis zdarzenia:

Data i godzina zdarzenia Lokalizacja zdarzenia Opis zdarzenia
[data wypadku], [godzina wypadku] [miejscowość], [nazwa skrzyżowania] [krótki opis zdarzenia]

W wyniku powyższego zdarzenia mój pojazd został poważnie uszkodzony, co wymaga naprawy lub w niektórych przypadkach nawet wymiany uszkodzonych elementów. Szacuję straty na kwotę [wartość szkody] złotych.

Proszę o przeprowadzenie niezbędnych czynności w celu wypłaty odszkodowania na moje konto bankowe o numerze [numer konta] w terminie nie dłuższym niż [termin wypłaty odszkodowania] od daty otrzymania niniejszego pisma.

W załączeniu przesyłam:

 • Fotografie uszkodzeń pojazdu
 • Kopię protokołu zdarzenia drogowego
 • Inne niezbędne dokumenty

Z poważaniem,

[Twoje imię i nazwisko]

[Adres zamieszkania]

[Numer telefon
u]

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, jeśli nie był to mój wina?

Tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu nawet jeśli nie byłeś winny wypadku. W przypadku, gdy jesteś ofiarą wypadku spowodowanego przez innego kierowcę, masz prawo do odszkodowania za poniesione straty.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu?

Aby złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, zazwyczaj będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • Protokół zdarzenia drogowego
 • Fotografie uszkodzeń pojazdu
 • Dokument potwierdzający koszty naprawy lub wycenę szkód
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Dane kontaktowe świadków wypadku (jeśli są)

Wzór pisma

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia mojego pojazdu marki [marka], model [model], numer rejestracyjny [numer rejestracyjny], który uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego zdarzonego dnia [data wypadku] o godzinie [godzina wypadku] na skrzyżowaniu [nazwa skrzyżowania] w miejscowości [miejscowość].

Opis zdarzenia:

Data i godzina zdarzenia Lokalizacja zdarzenia Opis zdarzenia
[data wypadku], [godzina wypadku] [miejscowość], [nazwa skrzyżowania] [krótki opis zdarzenia]

W wyniku powyższego zdarzenia mój pojazd został poważnie uszkodzony, co wymaga naprawy lub w niektórych przypadkach nawet wymiany uszkodzonych elementów. Szacuję straty na kwotę [wartość szkody] złotych.

Proszę o przeprowadzenie niezbędnych czynności w celu wypłaty odszkodowania na moje konto bankowe o numerze [numer konta] w terminie nie dłuższym niż [termin wypłaty odszkodowania] od daty otrzymania niniejszego pisma.

W załączeniu przesyłam:

 • Fotografie uszkodzeń pojazdu
 • Kopię protokołu zdarzenia drogowego
 • Inne niezbędne dokumenty

Z poważaniem,

[Twoje imię i nazwisko]

[Adres zamieszkania]

[Numer telefonu]

Photo of author

Ludwika

Dodaj komentarz